Zakładanie konta

bez zer wiodących, (np. 1132). Kod nabywcy znajduje się na fakturze

8-64 litery, cyfry i znaki specjalne

8-64 litery, cyfry i znaki specjalne

6-50 znaków

składnia adresu e-mail

9 cyfrowy poprzedzony kodem kraju, np. +48748654010 (pole opcjonalne)

np. WOD/1/2016

eFaktura - Wyrażam zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną

Wyrażam zgodę na powiadomienia sms

!ariaFreecap

Konto wymaga aktywacji przez pracownika Biura Obsługi Klienta.
Konto zostanie aktywowane po pozytywnym zweryfikowaniu wprowadzonych danych.
Czas aktywacji wynosi do dwóch dni roboczych.