Zakładanie konta

bez zer wiodących, (np. 1132). Kod nabywcy znajduje się na fakturze

8-20 bez polskich znaków, min. 1 cyfra, min. 1 znak specjalny

8-20 bez polskich znaków, min. 1 cyfra, min. 1 znak specjalny

6-50 znaków

składnia adresu e-mail

9 cyfrowy poprzedzony kodem kraju, np. +48748654010 (pole opcjonalne)

np. WOD/1/2016

 eFaktura - Wyrażam zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną


Konto wymaga aktywacji przez pracownika Biura Obsługi Klienta.
Konto zostanie aktywowane po pozytywnym zweryfikowaniu wprowadzonych danych.
Czas aktywacji wynosi do dwóch dni roboczych.